२०४९ सालतिर विभिन्न राजनीतिक दलका नेता साथीहरु माझ